Onödigt vetande..... 11 dag
Räkna ner från 10... 15 dag
Maträttsleken 15 dag
Namnleken 30 dag
Vilken väljder du?.. 43 dag
Vem skriver nästa .. 43 dag
Russin Junkers soc.. 202 dag
bakleken! 210 dag