Vem skriver nästa .. 18 dag
Namnleken 27 dag
Räkna ner från 10... 27 dag
Vilken väljder du?.. 86 dag
Russin Junkers soc.. 111 dag
Maträttsleken 119 dag
bakleken! 119 dag
Onödigt vetande..... 128 dag