Vilken väljder du?.. 5 dag
Namnleken 5 dag
Räkna ner från 10... 5 dag
Vem skriver nästa .. 5 dag
Russin Junkers soc.. 164 dag
Maträttsleken 172 dag
bakleken! 172 dag
Onödigt vetande..... 181 dag