Vem skriver nästa .. 23 dag
Namnleken 33 dag
Räkna ner från 10... 33 dag
Vilken väljder du?.. 92 dag
Russin Junkers soc.. 117 dag
Maträttsleken 124 dag
bakleken! 124 dag
Onödigt vetande..... 134 dag