Räkna ner från 10... 6 dag
Namnleken 9 dag
Vem skriver nästa .. 12 dag
Russin Junkers soc.. 19 dag
Vilken väljder du?.. 26 dag
Maträttsleken 26 dag
bakleken! 26 dag
Onödigt vetande..... 36 dag