Onödigt vetande..... 7 dag
Räkna ner från 10... 11 dag
Maträttsleken 11 dag
Namnleken 27 dag
Vilken väljder du?.. 39 dag
Vem skriver nästa .. 39 dag
Russin Junkers soc.. 198 dag
bakleken! 206 dag