Det har visat sig i en undersökning av prof. Gösta Samuelsson vid Uppsala universitet att ungdomars matvanor, fysisk aktivitet och rök-, samt alkoholvanor förändras allt snabbare i vårt moderna samhälle.
Måltidsvanor och måltidsmönster skiljer väsentligt mellan flickor och pojkar. Oftast har flickorna ett bättre val av livsmedel än pojkarna, men å andra sidan äter pojkarna mera regelbundet.

Livsstilsfaktorer påverkar hälsan
I undersökningen, som publ. i tidskriften Perspektiv framkommer också att ungdomarna dåligt tagit till sig kunskaper om hur framför alltmat och fysisk aktivitet påverkar hälsan på lång och kort sikt. Övervikt och fetma blir allt vanligare i alla de skandinaviska länderna. Samtidigt som bantning och anorexi paradoxalt nog ökar.
Mycket kan förklaras av att småätandet ökar och rentav har blivit en livsstil. Maten blir då lätt alltför energirik, samtidigt som järninnehållet blir lågt.
I alla länder ser man en riskfaktor i sjunkande fysisk aktivitet, vilket naturligtvis utvecklar fetma.

Margareta Schildt-Landgren
2000-02-08