Nästan två tredjedelar av en restaurangnota är skatt. Det visar en undersökning som SHR låtit göra.
SHR utgår från en middag med alkohol kostar 500 kr.Av de 500 kronorna är 100 kronor moms och 100 kronor olika punktskatter, främst på alkohol. Vidare är 95 kronor löneskatter och 17 kronor skatter som fastighets- eller energiskatt. Det ger totalt 312 kronor i totala skatter, vilket utgör 62 procent av hela notan.
I ett parallellexempel för en lunch utan alkohol uppgår skatteuttaget till 44 procent. Anledningen till att en så stor del av en restaurangnota utgörs av skatter är att det svenska skattesystemet inte är neutralt, står det i utredningen. Tjänsteproduktion beskattas högre än industriproduktion. Skatten på arbete är dessutom högre än skatten på kapital, vilket slår hårt mot arbetskraftsintensiva företag som restauranger.
Den utgående momsen på 25 procent spelar självklart stor roll. I undersökningen jämförs också hotell- och restaurangbranschens skattebelastning i produktionsledet med fyra andra branscher: livsmedelsindustri, jordbruk, bilindustri och massa/pappersindustri. Hotell- och restaurangbranschen har högst skattebelastning, 5 procentenheter över livsmedelsindustrin och hela 14 procentenheter över massa/pappersindustrin som har lägst.

Maria Dahlquist
2000-11-13