Ett fall av galna kosjukan har nu rapporterats från Österrike. Testresultatet har ännu inte bekräftats men om det stämmer är det inom EU bara i Finland och Sverige som inga fall ännu påträffats.
Provmetoden som används har en felmarginal på 0,2 procent, vilket innebär att prov från friska kor kan bli falskt positiva. Under året kommer 20 000 tester att genomföras i Sverige. Statistiskt sett kommer ett 20-30 tal av dessa visa falskt positivt resultat.
Om fem-tio år bör galna ko-sjukan, BSE, vara utrotad eftersom smittvägarna brutits. Det är professor Martin Wierup, expert på djurhälsa och BSE, nästan övertygad om. Däremot vågar han inte lova att Sverige inte får enstaka fall av BSE framöver. "Egentligen spelar det ingen roll eftersom sjukdomen inte smittar från djur till djur och vi redan har vidtagit alla åtgärder för att stoppa spridningen, säger han till Sydsvenska Dagbladet."
I förra veckan bekräftades misstankarna om galna ko-sjukan i Danmark. Då kom provsvaren från ett brittiskt laboratorium som visade att den självdöda ko som upptäcktes i måndags verkligen var BSE-smittad. Det innebär att samtliga 224 kor i besättningen på gården på norra Jylland nu ska slaktas och destrueras. "Rent smittskyddsmässigt är debatten i allra högsta grad uppblåst, säger Wierup. Det vore mycket värre om vi drabbades av svinpest eller mul- och klövsjuka."

Demonstrationer
Spanska bönder demonstrerade igår över hela landet med krav på högre ersättning för förluster orsakade av galna ko-sjukan. "Det här är en kris utan motstycke och utgör ett problem för staten eftersom den hotar att helt ruinera många bönder", sade lantbrukarförbundet Coag i ett uttalande.
Om den tyska regeringen inte agerar kraftfullt för att lösa den kris för köttnäringen som har utlösts av galna ko-sjukan kommer bönderna att släppa ut korna på motorvägarna, säger Tyska bondeförbundet. "Händer ingenting snart i den frågan är jag övertygad om att vi kommer att få se kor, kalvar och tjurar som springer fritt på motorvägar och andra större vägar". Fortsättning följer...

Maria Dahlquist
2001-01-16