Att utbilda sig inom restaurangbranschen blir mer och mer accepterat och populärt. Utbildningarna ploppar upp och stipendier delas ut. Gatronomiprogrammet är en kvalificerad utbildning för dig som vill ha en examen.
Efter Gastronomiprogrammet är man kvalificerad att arbeta med avancerade arbetsuppgifter inom det gastronomiska arbetsfältet. Du kan arbeta som arbetsledare i kök eller som föreståndare eller restaurangchef. Andra möjligheter är arbete inom vinhandel eller med produktutveckling inom livsmedelsindustri och provkök. Allt beror på utbildningens längd och de kurser du valt.
För att erhålla en högskoleexamen inom ramen för gastronomiprogrammet skall den studerande ha förvärvat förmåga att utifrån samhällsvetenskapliga och kulturvetenskapliga perspektiv identifiera, strukturera och analysera problem, ha förvärvat kunskaper för att värdera råvaror och matkvalitet, komponera menyer och tillaga måltider utifrån europeisk matkultur och gästens behov, ha förvärvat kunskaper för att planera och värdera köks- och måltidsmiljöer inom hotell och restaurang, ha förvärvat kunskaper om alkoholhaltiga drycker och deras användning inom restaurangnäringen, gällande såväl ansvarsfull alkoholhantering som dryckers användning i matlagning och till maten. För att erhålla en kandidat- respektive magisterexamen inom ramen för gastronomiprogrammet skall den studerande dessutom ha förvärvat kunskaper och färdigheter för att organisera och leda arbete inom restaurang, kök och matsal.
Under programmets tredje och fjärde år kan den studerande själv bestämma huvudinriktningen på sina studier. För magisterexamen ställs kvalitativt högre krav vad gäller problemidentifiering, problemanalys samt skriftlig framställning. Den studerande som fullföljt kurser upp till 80 poäng enligt programmet erhåller ett examensbevis över högskoleexamen med inriktning mot gastronomi. Har man avklarat ytterligare kurser (inklusive 10 p examensarbete i gastronomi) upp till 120 poäng kan man efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen med inriktning mot gastronomi. För en filosofie magisterexamen med inriktning mot gastronomi krävs ytterligare 40 poäng (inklusive 20 p uppsats i gastronomi).

Övergång till forskarutbildning:
Den studerande som avlagt filosofie kandidat-/magisterexamen med inriktning mot gastronomi är behörig till forskarutbildning i kostvetenskap med inriktning mot gastronomi. Även andra ämnen inom programmet som läses upp till 60 poäng kan ge denna behörighet i respektive ämne.

Maria Dahlquist
2000-10-18