Grappa är italiensk sprit som framställs av pressrester frånvinjäsningen som destilleras till grappa. I Frankrike kallar man grappa för Marc.

Efter destillering kan grappan lagras på fat eller smaksättas.Terrenos grappa har inte fatlagrats eller smaksatts utan är en elegant grappa med en ren doft av korint och fikon. Smaken är mild, ren och klar. Grappa förekommer i många olika kvaliteter, men är vanligtvis inte lagrad på fat och därför helt klar. Smaken är mycket karaktäristisk med ett tydligt vegetativt inslag. Grappa har en särskild vällukt, puzzetta, som är uppskattad av konsumenter över hela världen. Genom destillering med direkt eld eller med varmluftsdestillering kan man få en slutprodukt som innehåller mellan 40 till 55% alkoholhalt.

Grappasorter
Ramazzotti fiore vite - blandning av olika vindruvor från Veneto
Goccia pinot chardonnay - blandning av pinot och chardonnay druvor
Ramandolo - av vindruva verduzzo från Friuli
Williams con frutto - destillat av päron
Acquavite Uva - vindruva akvavit från Trentino
Stravecchia - lagrad gul grappa av olika vindruvor från Trentino


Maria Dahlquist
2004-10-24