Functional food, betyder funktionella livsmedel och är en av de nyare mattrenderna. Det innebär hel- och halvfabrikat av olika livsmedel som genom sin sammansättning har en dokumentarat positiv hälsobefrämjande effekt.
Det kan t ex handla om produkter som berikats med järn, kalcium eller vitamin C eller rentav fibertillskott och tillsats av bakterier som är bra för magen.

Mer om maten
Bakgrunden till functional food är att anpassa maten till den typ av liv som vi lever idag. Eftersom de flesta t ex inte rör sig på samma sätt längre menar man att näringsintaget heller inte kan vara detsamma. Dessutom har en del råvaror försämrats, rent näringsmässigt. Sannolikt är inte alla människor i lika stort behov av dessa produkter, men för många kan det var till stor hjälp.
De olika typer av filsorter ( Hälsofil, Bifilus, Dofilus )som har kommit på senare år är exempel på functional food.
Flera olika knäckebrödssorter, som alla är berikade, har också kommit ut på marknaden. Sedan längre tillbaks finns Proviva drycker som innehåller bl a havre, malt, lactobacillus och fruktjuicer, vilket är dokumenterat bra för magen.

Margareta
12 november 1999