Vattenkonsumtionen i Sverige bara ökar. Den på flaska alltså. 2006 konsumerade vi 247 miljoner liter, trots att vi har ett av världens bästa vatten väljer vi att betala massor med pengar för det vatten som egentligen är gratis. Varför??

Expressen har gjort ett test av ett av våra mest kända vatten märken. Resultatet på den produkt som har en hållbarhet på 7 månader (sju!) var att det innehöll mer än 5000 bakterier per milliliter medan vanligt kranvatten som man i testet hämtat på Stockholms centralstations offentliga toaletter inte innehöll några mikroorganismer alls…
Företaget försvarar sig med att” bakterierna är harmlösa och att kranvatten är kemiskt behandlat och desinfekterat”.

Det finns många länder i världen där vattnet är direkt hälsovådligt och i länder väldigt nära oss. Många gånger har jag släpat hem Evian, Vittel och allt vad det heter men skulle aldrig få för mig att göra det i Sverige. Inte uppe i bergen i Frankrike heller, det är alpvatten, det bästa av alla.

Lägg därtill att den energi flaskvattenkonsumtionen i Sverige kräver motsvarar uppvärmningen av minst 17000 villor. 1 liter flaskvatten kräver 500 gånger mer energi är kranvatten.

Produktionen av förpackningarna påverkar miljön. Tillverkning,
återanvändning och återvinning är energikrävande processer och genererar utsläpp till luft och vatten av förorenande ämnen. Även transporter av flaskvatten kräver energi och förbrukar bränsle vilket bland
annat bidrar till klimatpåverkan och kväveutsläpp. (75% av flaskvattnet
i världen produceras och distribueras lokalt, vilket betyder att 25%
har transporterats längre). Loka transporterar till exempel sitt vatten från källan i Bergslagen till bryggeriet i Grängesberg. Därefter körs vattnet med lastbilar till återförsäljare runt om i hela Sverige.

Smaken? I samtliga ovetenskapliga blindtester som gjorts vinner aldrig flaskvattnet. Ingen har ens lyckats peka ut det.

Vilken affärsidé! Ta en billig plastflaska, fyll det med ett innehåll som är gratis och av samma kvalité för alla och ta sedan 10-15 kr för det. En halvliter buteljerat vatten i butiken kostar omkring 16 kronor. Det innebär att flaskvattnet är mer än 2000 gånger dyrare. Grattis!

Snälla alla svenskar, ta ert förnuft till fånga och drick kranvattnet! Är ni osäkra, köp hellre en enkel reningsflaska och förvara det i.