Inför sommarens alla bröllop kan det vara bra veta vilken roll man har och vad som förväntas av en. En bestmans roll är oftast den med frågetecken kring, här kommer bestmannens handlingsplan!
Som best man har man egentligen ett enda uppdrag: att ståvid brudgummens sida och vara hans stöd före och undervigselakten. Hur exakt du ska stå i kyrkan, gör du upp med brudgummen och eventuellt den kyrkvärd som brudparet och dss följe vanligen träffar i kyrkan dagen innan bröllopet äger rum, för att öva in- och uttåg och ta reda just på sådana detaljer.
Det brukliga är att en bestman kommer till kyrkan tillsammans med brudgummen och går till altaret med honom, antingen uppför altargången strax innan brudens familj anländer, eller från sakristian. Under vigselakten finns vanligen best mannen nära brudgummen för att överräcka brudens ring när det blir dags för ringväxlandet.
Efter vigseln behöver en bestman inte göra något mer än att hålla ett tal till brudgummen. Tala om brudgummens förträfflighet men undvik att berätta om pinsamheter och föreutvarande flickvänner. Var lättsam och lustig utan att genera någon när- eller frånvarande.
Bestmannen ska däremot absolut inte tacka värdfolket - bruden och hennes föräldrar - för maten. Den ärofulla plikten tillkommer brudens bordskavaljer. Har bestmannen mot förmodan värdinnan/brudens mor till bordet, tackar förstås han för maten.

Maria Dahlquist
2005-06-22