Matklubben – Sveriges första mötesplats på internet för matintresserade.

Matklubben når målgruppen matintresserade på internet. Aktuellt, egenproducerat redaktionellt material i form av artiklar, matrecept och inlägg erbjuds besökarna. Största andelen recept står våra väldigt aktiva medlemmar för.

Matklubben har, till skillnad från dess konkurrenter, inga externa finansiärer i ryggen, utan bygger istället helt och hållet på användargenererat innehåll. I dagsläget finns det över 102 300 recept inlagda av 1 165 200 medlemmar. Sajten etablerades redan 1999. 2006 tog webbyrån 203 Brands över driften och byggde om Matklubben från grunden. Sedan dess har besökarantalet ökat kraftigt för varje år, medlemsantalet växer just nu med ca 700 nya personer om dagen - en anmärkningsvärt bra siffra!

Gästskribenter dyker då och då upp och delar med sig av sin kunskap. Denna innefattar allt ifrån bagarhemligheter och vintips till mer handfasta exempel på t ex vin och maträtter som lyfter varandra.

Bra redaktionellt material tror vi är det viktigaste för att skapa en framgångsrik mötesplats.

De två intäktskällorna är varuförsäljning samt annons- och marknadsintäkter. Matklubben har en mycket homogen och intressant målgrupp för exempelvis livsmedelsföretag.