Cocktailskolan i Göteborg arbetar med att utbilda professionell barpersonal. Utbildningen ger eleverna de kunskaper de behöver för att på ett professionelt sätt utöva bartenderyrket.
Cocktailskolan lägger mycket stor vikt på kvalité och personlighet och utbildar därför grupper med ett begränsat antal elevplatser. Kursen leds av Joachim Ditlevsen, diplomerad barmästare och medlem i Swedish Bartenders Guild (Svenska Bartendergillet). Joachim har 20 års erfarenhet från branschen.
Kurstiden är 7 veckor, med lektioner varje vardag. Man harkursstarter månadsvis och lektionerna omfattar ca 6 tim per dag. Man praktiserar drinkblandning i en komplett bar och lägger vikt på dryckeskunskap och kundservice.
Två veckors praktik är förlagd i slutet av kursen, när man har tillräckliga grundkunskaper för att kunna tillgodose sig praktiken på ett bra sätt. Praktikplatserna är restauranger, hotell och pubar runt om i Sverige.

Examen
Eleverna som examineras avlägger ett examensprov inför en speciellt utvald jury bestående av branschfolk med gott renommé. Klarar man proven, erhåller man ett internationellt gångbart betyg.

Maria Dahlquist
2000-10-04