Topplista för bästa skärpa
Bli vass på att vässa! Hur ofta du behöver slipa beror naturligtvis på dina krav och vad du skär.Grönsaker t ex tar inte mycket av skärpan. Skär du kött däremot med mycket fett så förlorar kniven sin skärpa betydligt snabbare.

1. Slipsten. Det absolut bästa sättet för att få de vassaste knivarna. P11 från type 301 är mycket lätt att använda. En tydlig information medföljer. Du lär dig fort.
2. Keramiskt bryne. Finns det ett skäregg så bryner det keramiska brynet fram en bättre skärpa.
3. Diamantbryne. Påminner om keramiskt brynets egenskaper.
4. Stålbryne. Passar bäst för europeiska knivar med truppigare slipvinklar. Kan ofta skada känsliga japanska knivseggar.
5. Knivslipar typ Fiskars och Shinkansen etc. kan för många vara ett bra redskap för att skärpa knivar. Men med tiden blir dessa slipverktyg nedslitna och slutar att fungera. Observera att Fiskars bara fungerar för europeiska knivar och Shinkansen för japanska. Används de fel blir kniven bara ännu slöare.

Om du inte använder slipsten så måste knivarna med jämna mellanrum (2 månader ? 2 år) lämnas till en knivslipare som slipar fram en ny skäregg.

Vi rekommenderar Sliperi Eggen. www.eggen.se

Matklubben
2004-08-23