I en debatt i Stockholm med socialutskottet, SHR, Folkhälsoinstitutet och Citypolisen diskuterades det aktuella ämnet om rökförbud på restauranger som har skapat stor debatt.
-Ett totalförbud mot rökning på restaurang skulle slå snett men något måste göras. Trycket på restaurangerna måste öka. Men det är ingen idé att göra en för sträng lagstiftning, har den inte folkligt stöd så struntar människorna i den, menade Rinalo Karlsson (s) från riksdagens socialutskott.
Polisen menar att det kan bli ett märkbart problem när folk ska lämna restauranger och gå ut på gatan och röka på nätterna.
Det som talat för ett rökförbud är givetvis att en stor del av befolkningen besväras av cigarettrök och 10% har olika typer av luftrörsbesvär. Passiv rökning innebär en betydande arbetsmiljörisk. Ett viktigt argument är också att många ungdomar börjar röka på restauranger.
Efter debatten drog SHR:s VD Mats Hult slutsatsen att det inte kommer tt bli något totalförbud mot rökning, grundat på politikernas ståndpunkter. Folkhälsokommitténs slutbetänkande kommer när som helst och en proposition väntas hösten 2001.

Maria Dahlquist
2000-10-30