Power Brand, varumärkets kraft, toppas av McDonalds, Sibylla och Burger King enligt en färsk konsumentundersökning. De är alltså de mest kända varumärkena inom snabbmatsvärlden.
I somras gjordes undersökningen i hela landet. 440 personer intervjuades om deras kännedom och åsikt om snabbmatskedjor. McDonalds toppar de intervjuades kännedom i nästan samtliga fall, med ett undantag - ålderspensionärer. Sex av tio uppfattade företaget som en miljömedveten restaurang mot fyra av tio för Burger King och Sibylla. Därefter är det ett stort gap till fyran - Pizza Hut. Därefter finner vi Fyrkanten, uppstickaren Pölsemannen som på bara 1 år nått upp till 24% samt Max.
Liknande undersökningar har inte tidigare gjorts varför man inte har något att jämföra med.
För framtiden är det intressant att notera att 11% av de tillfrågade kan tänka sig att arbeta på McDonalds. För Burger King gäller 9% och Sibylla 8%.

Maria Dahlquist
2000-10-16